Bộ Công Thương triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Công Thương trong năm 2015, ông Đào Văn Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ, công tác CCHC đã có được những chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2014, công tác CCHC năm 2015 đã đạt được một số kết quả nổi bật.

So với năm 2014, các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC 2015 như kế hoạch CCHC, kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), kế hoạch truyền thông hỗ trợ CCHC, kế hoạch đơn giản hóa TTHC, kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)… đã được các đơn vị chủ động xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành đầy đủ, đúng quy định. Việc triển khai thực hiện công tác CCHC đều bám sát nội dung các kế hoạch đã đề ra giúp phát huy hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chủ trì Hội nghị

Các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC được ban hành kịp thời góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2015 của Bộ.

Triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Quyết định số 9802/QĐ-BCT, trong năm 2015 Bộ Công Thương đã bãi bỏ 30 TTHC và đơn giản hóa 54 TTHC theo hướng bãi bỏ một số thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện TTHC một cách nhanh gọn, hiệu quả.

Rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong công tác thi tuyển công chức năm 2013 và 2014, trong 2015, công tác thi tuyển công chức Bộ Công Thương đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định với kết quả tốt. Bộ Công Thương cũng là Bộ đi đầu trong việc áp dụng hình thức thi tuyển công chức bằng phần mềm máy tính theo sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Đặc biệt, Bộ Công Thương đã được Bộ Nội vụ đánh giá là Bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện Đề án Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, trong năm 2015 Bộ Công Thương đã thực hiện tinh giản 199 biên chế đối với các công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Bộ.

Công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2015 đã được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức đa dạng như tin, bài viết, ảnh, phóng sự chuyên đề. Bên cạnh việc phối hợp với các báo, tạp chí trong ngành, Bộ Công Thương đã tăng cường phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và các báo, đài ngoài Bộ để đưa tin về công tác CCHC của Bộ. Nhờ đó người dân, doanh nghiệp đã dễ dàng tiếp cận thông tin về công tác CCHC của Bộ Công Thương. Cụ thể, trong năm 2015 Bộ Công Thương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, tiến tới thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN đối với thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; khai báo hồ sơ nhập khẩu mô tô phân khối lớn; khai báo nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Mẫu D.

Ông Đào Văn Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Hội nghị

Hoàn thành 100% chương trình xây dựng VBQPPL trong năm 2015

Về tình hình xây dựng VBQPPL thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, đại diện Vụ Pháp chế, ông Phạm Đình Thưởng, Phó Vụ trưởng cho biết, đến ngày 31/12/2015, Bộ Công Thương đã trình/ban hành 61 văn bản trong Chương trình, gồm 7 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng, 48 Thông tư, 3 Thông tư liên tịch. 02 văn bản chưa được ban hành đều đang được trình ký ban hành. Như vậy, tỷ lệ hoàn thành chương trình xây dựng VBQPPL năm 2015 của Bộ là 100%. Đối với công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC, đại diện Vụ Pháp chế khẳng định, vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên trang thông tin điện tử về kiểm soát TTHC tại địa chỉ: kstthc.moit.gov.vn, cũng như số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức. 100% các TTHC luôn được cập nhật, công bố công khai đầy đủ trên trang thông tin CCHC của Bộ.

Ông Phạm Đình Thưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế 

Báo cáo về công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 10887/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 về Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương năm 2015, theo ông Nguyễn Thế Quang, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT), hiện nay, toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương đều ở mức độ 2 trở lên. Bộ Công Thương cũng là đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 từ năm 2010.

Theo kế hoạch đặt ra, trong năm 2015, Cục TMĐT và CNTT phối hợp với các đơn vị hoàn thành 13 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 8 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4. Đến 31/12/2015, Bộ Công Thương đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra, với 26 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4, đây là nỗ lực rất lớn của Cục TMĐT và CNTT và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Thế Quang cho biết, cũng trong năm 2015, Cục TMĐT và CNTT đã hỗ trợ hơn 10.000 cuộc gọi, email đề nghị hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến của các doanh nghiệp trên cả nước, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi hơn, giảm thời gian trong việc tiếp cận các dịch vụ hành chính công của Bộ.

Trong năm 2015, Cục TMĐT và CNTT đã tập trung để xây dựng mới Hệ thống quản lý điều hành (eMOIT) của Bộ Công Thương. Hệ thống này được tích hợp những công nghệ mới, với nhiều tính năng ưu việt. Hệ thống eMOIT đã được Cục triển khai tại cơ quan Bộ từ ngày 18/01/2016. Ngoài ra, đầu tháng 1 năm 2016, Cục TMĐT và CNTT đã triển khai hệ thống quản lý văn bản mới tại cơ quan Bộ. Hệ thống này có nhiều cải tiến phù hợp với nhu cầu của Bộ, và có tính năng liên thông giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đáp ứng được yêu cầu Chính phủ điện tử trong thời gian tới.

Bà Phan Thị Diệu Hà, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu 

Giới thiệu về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, bà Phan Thị Diệu Hà, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thông tin, ngày 25/12/2014, Bộ Công Thương đã chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 03 TTHC bao gồm: (1) thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi (C/O), (2) thủ tục cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn và (3) thủ tục cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (HCFC). Theo thống kê, tính đến thời điểm tháng 9 năm 2015, Bộ Công Thương đã xử lý hơn 2.000 bộ hồ sơ được khai báo qua Hệ thống một cửa quốc gia. Trong đó, số hồ sơ C/O là 2.006 bộ, số hồ sơ nhập khẩu mô tô phân khối lớn là 305, số hồ sơ nhập khẩu các chất HCFC là 48 bộ. Cuối năm 2015, Bộ Công Thương đã tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan để triển khai kết nối chính thức thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô. Qua đó, đưa tổng số Giấy phép tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN lên con số 5.

2016: Bám sát Kế hoạch, thực hiện CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả

Để làm tốt công tác CCHC của Bộ Công Thương trong năm 2016, tại Hội nghị, ông Đào Văn Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đề xuất những nhiệm vụ cụ thể như:

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình. Nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong từng vị trí, lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý, phụ trách.

Các đơn vị thuộc Bộ cần bám sát Kế hoạch CCHC năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 13181/QĐ-BCT ngày 01 tháng 12 năm 2015 và các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC của Bộ để triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Phối hợp với các báo, đài trong và ngoài Bộ cần tăng cường hoạt động truyền thông, chú trọng tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ Công Thương; các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra phải được xử lý hoặc có kiến nghị xử lý.

Thực hiện nghiêm chỉnh Chương trình xây dựng VBQPPL. Các văn bản được ban hành phải đảm bảo về mặt thời gian, chất lượng. Kịp thời đề xuất rút khỏi Chương trình xây dựng VBQPPL đối với những văn bản không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Kiểm soát chặt chẽ các TTHC, đảm bảo chỉ ban hành những TTHC thực sự cần thiết; rà soát đơn giản hóa TTHC hàng năm và bãi bỏ các TTHC không cần thiết. Hạn chế tối đa việc phát sinh số lượng TTHC. Kịp thời trả lời, giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC. Cập nhật, công bố TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia đúng thời hạn quy định. Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHC của Bộ. Kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc qua đó đề xuất Lãnh đạo Bộ các giải pháp tháo gỡ.

Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định, hướng dẫn về công tác tuyển dụng công chức; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Cải cách tài chính công theo hướng tăng cường cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại các đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.

Đầu tư nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của Bộ để thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước tại các đơn vị; phấn đấu đến cuối năm 2016 có 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 3, những dịch vụ công thiết yếu, liên quan nhiều đến doanh nghiệp được cung cấp mức độ 4.

Triển khai chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2015 xây dựng báo cáo kết quả gửi Bộ Nội vụ trước ngày 29 tháng 02 năm 2016 theo Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa biểu dương kết quả đạt được trong công tác CCHC của Bộ năm 2015

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa biểu dương những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Bộ năm 2015. Theo đó, năm 2015, công tác CCHC của Bộ có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục một cách hiệu quả những tồn tại, hạn chế của năm 2014. Thứ trưởng đánh giá cao tham luận của các đại biểu tại Hội nghị và bày tỏ sự vui mừng vì công tác CCHC đã và đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của tất cả các đơn vị thuộc Bộ ngay từ lãnh đạo đứng đầu.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho biết, Quyết định số 13181/QĐ-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công Thương đã cụ thể hóa Kế hoạch CCHC năm 2016 của Bộ. Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị thuộc Bộ cần bám sát Kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả. Với kết quả đáng khích lệ trong công tác CCHC năm 2015, Thứ trưởng hy vọng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quán triệt nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình, đoàn kết, phấn đấu, thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra để công tác CCHC của Bộ Công Thương sẽ ngày càng hoàn thiện, không chỉ được đánh giá, xếp hạng cao so với công tác CCHC của các Bộ, ngành, quan trọng hơn là phục vụ tốt cho mọi đối tượng doanh nghiệp và người dân.

 Nguồn: moit.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *